Общее·количество·просмотров·страницы

понедельник, 17 января 2011 г.

Предмет і зміст дисципліни

Інформатика – це технічна наука, яка систематизує способи створення, збереження та передачі інформації засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними.
Обчислювальна техніка (ОТ) або електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) – це електронні пристрої для автоматичної обробки інформації.
Інформація – це будь-які дані чи знання про оточуючий нас світ. Людина завжди обробляє інформацію:
 
- взнає нові дані (з газет, книжок, по радіо, з телебачення);
- використовує відомі дані (на роботі і у повсякденному житті – наприклад, з повідомлення, що скоро піде дощ, робиться висновок про необхідність захопити з собою парасольку);
- створює нову інформацію (в науці, мистецтві, літературі тощо)
Інформація має величезне значення у сучасному світі. У всіх областях людської діяльності приходиться обробляти інформацію. У сільському господарстві, промисловості та обслуговуванні обробка інформації не є основною діяльністю. Але є області, де обробка інформації – основна діяльність (наука, управління, політика).
Більше половини людства займається обробкою інформації. Людина не може сама опрацювати величезну кількість інформації, тому на допомогу їй приходять ЕОМ. У сучасному світі кожна людина повинна вміти використовувати ЕОМ у своїй роботі.
У Великобританії та США науку про застосування засобів ОТ для обробки інформації називають computer science (наука про обчислювальну техніку), а у Франції – informatique (інформатика), звідси ця назва прийшла у країни Східної Європи.
В інформатиці виділяють три частини:
Hardware – це пристрої, з яких складається ЕОМ.
Software – це програми, для ПК.
Brainware –це знання, якими потрібно володіти для розв’язку задач.
Головні напрямки застосування інформатики та засобів ОТ :
- управління засобами праці, технологічними і виробничими процесами, а також організаційно-дослідних та проектних робіт;
- використання в процесах навчання та підготовки спеціалістів, для інформаційного обслуговування населення, у службі послуг та побуті.
У наш час має місце комплексне використання засобів ОТ. Це зв’язано із створенням автоматизованих систем управління (АСУ) на різних рівнях виробництва на основі економіко-математичних методів та комплексів технічних засобів. Комплекс технічних засобів – це сукупність автономних технічних засобів збору, накопичення, обробки і передачі інформації, а також пристрої управління і засоби оргтехніки, які забезпечують зберігання інформації та обмін нею між різними технічними пристроями.

Комментариев нет:

Отправить комментарий